wpisy z kategorii ‘Regulatory/sterowniki’

REGULATORY/STEROWNIKI

Regulator do prostych central, aparatów grzewczo – wentylacyjnych i FCU

Możliwość wyboru wyjścia analogowego
Możliwość zmiany skali temperatury: °F lub °C
Możliwość ręcznego wymuszenia obniżenia temperatury
Wielopoziomowe menu z możliwością blokady dostępu
Możliwość zablokowania nastawy wartości zadanej
Możliwość wyboru czujnika temperatury – wbudowany lub zdalny
Możliwość wyboru charakterystyki dla czujnika zdalnego ( 3 kΩ  lub 10 kΩ )
Możliwość zmiany zakresu proporcjonalności

Sterowniki dowolnie programowalne

Sterowniki Us-NT i panel Us-Pan oraz SuperBrain:
Możliwość niezależnej pracy (stand-alone)
Aplikacja przechowywana w pamięci FLASH
Harmonogramy tygodniowe
Port RS485 – komunikacja z systemem BMS
Port Ethernet – protokół TCP/IP
Opcjonalny panel operatorski LCD Us-Pan
z wbudowanym czujnikiem temperatury
Liczba I/O:
Us-NT:   6 – DO, 8 – DI, 4 – AO, 8 – AI
SuperBrain:  8 – DO, 4 – DI, 8 – AO, 8 – AI, SuperBrain-DR:  8 – DO, 8 – DI, 8 – AO, 8 – AI

Do pobrania:

Specyfikacja techniczna TRO5404 (.pdf)

Specyfikacja techniczna Unisense (.pdf)

SUPERBRAIN_A